facebook tracking

Arbetar med löner för en del av koncernens bolag, ca 200 anställda i löneprogrammet Hogia LönPlus. Bokför löner i vårt ek.program Maconomy. Arbetsgivardeklarationer för bolagen. Månads- och årsavstämningar.

HR-samordnare för hela koncernen, ca 500 anställda.

jeanette.emilsson@istone.com

Some of my colleagues

Already working at iStone?

Let’s recruit together and find your next colleague.